Villestofte Mølle

Villestofte Mølles historie

Der har været en mølle på stedet i mange år. Årstallet for Villestofte Mølle opstarten fortaber sig lidt i uvisheden, men her følger nogle af de oplysninger, det er lykkedes at finde.
I 1850 brændte både mølle og det meste af stuehuset. Efter branden blev både mølle og stuehus genopbygget – men nu uden stråtag. I galleriet kan der ses et billede af ejendommen med den daværende møller-familie og medarbejdere foran.
1956 blev møllen og ejendommen købt af Ejler Andersen, far til den nuværende ejer, Jørgen Andersen. Ejler havde i starten møllen i brug, men med tiden blev der investeret i en elektrisk kværn der malede korn til kunderne. Der var på den tid et minimalt udbud af forskellige færdigproducerede foderblandinger. Blandingerne foregik i en lade til ejendommen, hvorfor selve møllen blev solgt fra i 1958. Selve møllen har siden fungeret som sommerhus. Herefter blev foderbutikken stille og roligt udviklet i årene, der kom.

Ud over det fortsatte salg af foder fra en af ejendommens lader, drev Ejler et mindre landbrug med 12 køer, 60 grise, 50 høns og dyrkning af gårdens jordarealer på 5 hektar.

I 1998 overtog den nuværende ejer, Jørgen Andersen ejendommen og udviklede videre på foderbutikken. I den forbindelse blev dyreholdene solgt fra og den tidligere stald blev nyindrettet til salg af forskellige sækkevarer. Der blev samtidig taget flere nye leverandører ind.
Som tiden gik, er der sket en stor udvikling indenfor foderblandinger. I takt med det, er butikkens sortiment blevet udvidet adskillige gange. Derfor blev der også brug for mere plads – ligesom der blev behov for en mere kundevenlig indretning, så kunderne kunne have plads til selv at køre rundt med en vogn i gangene.

I 2006 kunne Villestofte Mølle indvi en helt ny lagerhal, indrettet med reolsystemer til varerne – og med lagerplads foroven. Dertil kom endnu en renovering af den forreste del af butikken – den tidligere kostald. På denne måde blev tanken om en fornuftig og overskuelig indretning fuldført. Samtidig blev der indarbejdet et indeklima, der kan give den bedst mulige opbevaring af foderet året rundt.
Udover drift af foderbutikken, drives der stadig 20 hektarer med forskellige kornafgrøder.